אבחון דידקטי | אבחון לקויות למידה

האבחון הדידקטי ממפה את הקשיים ואת הכישורים של התלמיד/ה, על מנת לאתר סיבות לקשיים לימודיים. בעזרת האבחון הדידקטי ניתן לבנות בסיס לטיפול בקשיים שנמצאו, תוך מציאת דרכים אופטימליות להתמודדות עמם.

כמו כן, האבחון נועד לספק לתלמיד/ה התאמות במבחנים, במידה ונמצא קושי המצדיק התאמות אלו, על מנת שיוכל למצות את יכולתו/תה הלימודית.

האבחון המלא כולל את הנושאים הבאים:

  • התייחסות להיבטים קוגניטיביים – חשיבה בלתי מילולית, תפקודי שפה, זיכרון ותפיסה ויזואלית.
  • התייחסות לתפקודים דידקטיים של קריאה וכתיבה, כולל הרכיבים העומדים בבסיס תפקודים אלו (מודעות פונולוגית ופענוח). בנוסף, התרשמות מהבנת הנקרא, הבעה בכתב וקשב.

על האבחון המלא ניתן להוסיף את ההרחבות הבאות, בהתאם לקשיים המדווחים:

  • הרחבה באנגלית – (החל מחטיבת הביניים) הכוללת קריאה וכתיבה באנגלית, הבנת הנקרא, הבעה בעל פה, אוצר מילים ותחביר.
  • הרחבה במתמטיקה – הכוללת בדיקת מיומנויות תוכן במתמטיקה: מושג המספר (משמעות סידורית, סדר מספרים והשלמת סדרות, משמעות כמותית ומבנה עשורי), פעולות חשבון (4 פעולות במספרים טבעיים – חיבור, חיסור כפל וחילוק – חישוב בע"פ ובכתב), גיאומטריה, שברים ופתרון בעיות מילוליות.
  • אבחון BRC להפרעות קשב – אבחון זה הינו אבחון ממוחשב, הבודק תפקודים שונים של הפרעות קשב ונותן תמונה רחבה על תפקודי קשב שונים. לפרטים נוספים: BRC
  • אבחון תסמונת אירלן – אבחון קיומה של תסמונת אירלן (קושי בעיבוד חזותי) והתאמת שקפים, היכולים לסייע בקריאה. לפרטים נוספים: אירלן 
תהליך האבחון

על מנת להגיע לתוצאות מיטביות, ישנם מספר שלבים בתהליך:

שלב ראשון – מילוי שאלונים – ההורים והמחנכ/ת מתבקשים למלא שאלונים. שאלונים אלו מסייעים לי להבין לעומק את הקשיים ואת החוזקות של התלמיד/ה. במידה ויש אבחונים קודמים, אבקש לראות גם אותם.

שלב שני – ראיון אישי עם התלמיד/ה והורה– (מתקיים בסמוך להעברת האבחון). לשלב זה מספר מטרות: המטרה המרכזית של הראיון היא להפיג את החששות של התלמיד/ה. בשלב זה אסביר  את תהליך האבחון, ואכיר אתכם יותר לעומק. חשוב לי מאוד לשמוע אתכם כדי לקבל תמונה ברורה יותר לגבי התלמיד/ה. במידה ויש דברים שחשוב לכם לומר לי ללא נוכחות התלמיד/ה, אנא עדכנו אותי לפני האבחון, כדי שנוכל לקבוע מועד נוסף לראיון ללא התלמיד/ה.

שלב שלישי – העברת האבחון – כשהתלמיד/ה צעיר/ה (עד כיתה ה') שלב זה כולל, בדרך כלל, שני מפגשים. כשהתלמיד/ה בוגר (ו' ומעלה) שלב זה כולל, בדרך כלל, מפגש אחד. במידה שאני רואה שהתלמיד/ה זקוק לזמן נוסף במהלך האבחון,  אני מתאמת עמו מפגש נוסף.

שלב רביעי – כתיבת דו"ח – אני לוקחת את כל הממצאים שעלו בתהליך האבחון ואת כל הנתונים שקיבלתי מכם, ההורים, ומנתחת את כל האינפורמציה שהתקבלה בתהליך. המטרה שלי היא להביא לכם, ההורים, את התמונה המדויקת ביותר לגבי הקשיים והחוזקות של ילדכם, ואת ההמלצות האופטימליות אשר יקדמו את התלמיד/ה. אני מקפידה לכתוב את הדו"ח בשפה ברורה, על מנת שגם מי שלא בקיא בתחום לקויות הלמידה, יוכל להבינו. כמו כן, אני נותנת המלצות ברורות ומפורטות כיצד מתמודדים עם הקושי, במידה ונמצא כזה.

הדו"ח כולל מספר רכיבים:

– סיבת ההפניה

– רקע התפתחותי – כפי שיימסר על ידי ההורים והמחנכ/ת

– סיכום של אבחונים קודמים – במידה שהם קיימים

– ממצאי המבדקים השונים (המבדקים שבוצעו, ציון ביחס לבני הגיל – תקין / לא תקין והסבר קצר)

– סיכום והסבר הממצאים

– המלצות יישומיות המחולקות באופן הבא:

  1. המלצות להורים – מה אתם נדרשים לעשות על מנת לסייע לתלמיד/ה. במידת הצורך אני מפנה אתכם לאנשי מקצוע נוספים, וכן מפרטת הנחיות לגבי מה ניתן וצריך לעשות במסגרת הביתית.
  2. המלצות לבית הספר – כיצד בית הספר יכול לעזור לתלמיד/ה.
  3. המלצות להוראה מותאמת – בפרק זה אני ממליצה על דרכי עבודה בהוראה, על פי הממצאים שנמצאו באבחון.
  4. התאמות לדרכי היבחנות (במידת הצורך).

שלב חמישי – משוב – במהלך המשוב אסביר לכם בפירוט, מה בדקתי בתהליך האבחון של ילדכם, והיכן עומדים הממצאים שהתקבלו ביחס לאוכלוסיה. בשלב המשוב אעבור איתכם בהרחבה על הממצאים, על מנת שיהיה לכם ברור מה הקושי וכיצד ניתן להתגבר עליו.

לאחר האבחון אשמח לשמור איתכם על קשר במידת הצורך.